Bu veri Nisan ayı itibariyle ihracat yapılan ülkeleri içermektedir.